ลำโพงฮอร์น Horn Speaker

ลำโพง Horn สำหรับใช้ในงานกระจายเสียงทั่วไป เช่นระบบเสียงตามสาย  ระบบเสียงไร้สาย หอกระจายข่าว ใช้กระจายเสียงในหมู่บ้านโรงเรียน โรงงาน วัด หรือในหน่วยงานทั่วไป